Biblický kroužek

Biblický kroužek probíhá pod vedením evangelické farářky Lidky Míchalové Mikšíkové.

Děti se scházejí každý pátek na Základní škole ve 12,30 hodin a v Mateřské škole ve 13,30 hodin